Make your own free website on Tripod.com
ขอต้อนรับทุกท่านสู่โฮมเพจขุนช้างขุนแผนครับ
โฮมเพจนี้จัดตั้งขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการภาคนิพนธ์ของวิชาวรรณคดีไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งผู้จัดทำกำลังทำการศึกษาอยู่
ภายใน web site นี้ จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องขุนช้างขุนแผน โดยเน้นไปที่ตอนที่ ๔ "พลายแก้วเป็นชู้กับนางพิม ภายในจะมีเนื้อหาทั้งส่วนที่เป็น เนื้อเรื่องทั้ง คำกลอน สำหรับผู้ที่ต้องการชื่นชมกับวรรณศิลป์ และ บทถอดความ สำหรับผู้ที่ต้องการเช้าใจเนื่อเรื่องอย่างง่าย ๆ ประวัติเสภาและที่มาของเรื่องขุนช้างขุนแผน สำนวนและวรรคทอง ที่พบได้ในเรื่องนี้ บทวิเคราะห์ตัวละครสำคัญที่ปรากฏอยู่ในตอนนี้ อันได้แก่ พลายแก้ว นางพิมพิลาไลย นางสายทอง และนอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของวัยรุ่นไทยในปัจจุบันโดยผ่านคำกลอนต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบกับเรื่องขุนช้างขุนแผนด้วย

ทางผู้จัดทำหวังว่าผู้เข้าชมจะได้รับความรู้ที่ทางผู้จัดทำบรรจุไว้ใน web site นี้ไม่มากก็น้อย หากมีความผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

*เนื่องจากผมไม่คาดมาก่อนว่า Host ที่ผมได้จองพื้นที่นั้นจะทำการลงโฆษณาลงใน site ในรูปแบบที่เห็นอยู่ จึงอาจเห็นว่าโฆษณาและ banner ไม่เหมาะสมและทำให้รูปลักษณ์เปลี่ยนไป หลายครั้งเฟรมที่ตั้งไว้พอดีต้องเลื่อนลงมาอีกเพราะโฆษณากินเนื้อที่ไป จึงต้องขอโทษด้วยครับ หากหาตัวเชื่อมโยงไม่เจอ ก็อาจต้องลองเลื่อนเฟรมด้านบนลงมาครับ จะเจอตัวเชื่อมโยงเอง ขอโทษด้วยครับ...(หากผมหา Host ที่ดีกว่านี้ได้จะทำการย้าย site ไปโดยเร็วที่สุดครับ)

ผู้จัดทำ

42402098@student.chula.ac.th

-ขอบคุณที่เข้ามาชม site นี้

Thank you for visited this site.

 

This site is created by Macromedia Dreamweaver 3.0.

Best view with Microsoft Internet Explorer 5.0 (or higher) with 800x600 resolution.