Make your own free website on Tripod.com
ตามต้นฉบับจริง ๆ แล้ว ขุขช้างขุนแผนเป็นนิทานคำกลอนล้วน ๆ ทำให้หลายคนในปัจจุบันที่ชินกับการอ่านหนังสือนิยายธรรมดาที่เป็นร้องแก้วไม่นิยมที่อ่านนิทานเรื่องนี้เสีย ถึงกระนั้นก็ดี มีนักเขียนหลายคนที่พยายามจะอนุรักษ์นิทานเรื่องนี้ต่อไป จึงมีหลายคนทำการถอดคำประพันธ์มาเป็นร้อยแก้วธรรมดาเพื่อง่ายต่อการอ่านและง่ายต่อความเข้าใจ บทถอดความที่มรอยู่ใน web site นี้ก็เป็นหนึ่งในผลงานเหล่านั้น
แม้ว่าการถอดคำประพันธ์มาเป็นร้อยแก้วจะช่วยทำให้ผู้อ่านเข้าใจและติดตามเนื้อเรื่องได้ง่าย แต่ก็เป็นการลดความงามทางวรรณศิลป์ที่แสดงไว้ในต้นฉบับเดิม ทางผู้จัดทำจึงเห็นสมควรที่จะมีการบรรจุตัวเนื้อหาที่เป็นต้นฉบับ (คำกลอน) ไว้เพื่อให้ผู้เข้าชมที่สนใจในตัววรรณศิลป์สามารถติดตามได้เช่นกัน

เลือกส่วนเชื่อมโยงไปที่ ๆ ท่านต้องการได้เลยครับ

ตัวเนื้อหาที่เป็นกลอน

ตัวเนื้อหาที่เป็นบทถอดความ